Par mums

Valsts un pašvaldību institūcijas, uzņēmumi un sabiedriskās organizācijas glabā dokumentus   papīra, gan elektroniskā formātā par darbiniekiem, klientiem un privātpersonām. Nereti šī informācija nav sakārtota – klasificēta atbilstoši lietvedības nomenklatūrai, kā arī dokumenti, tos neabilstoši glabājot, bojājas un pie nepieciešamības nav atrodami. Vienlaicīgi dokumenti jāaizsargā no nesankcionētas piekļuves, savukārt pēc glabāšanas termiņa beigām dokumentu legāla iznīcināšana notiek pēc arhivējamo dokumentu aprakstīšanas, uzskaites sarakstu un iznīcināšanas aktu saskaņošanas ar Latvijas Nacionālo arhīvu.

SIA ARHIVĀRS

ir Latvijas Nacionālā arhīva akreditēts privāts arhīvs, kas, pamatojoties uz Arhīvu likuma 25.pantu

 • praktiski sniedz metodisko palīdzību institūcijām un uzņēmumiem dokumentu pārvaldības jomā
 • glabā institūciju un citu personu uz laiku glabājamos dokumentus atbilstoši dokumentu un arhīva pārvaldības kārtībai
 • veic dokumentu kārtošanu, aprakstīšanu, kā arī glabātuvēs pakāpenisku šķirošanu
 • iznīcināšanai saņemot Latvijas Nacionālā arhīva saskaņojumu;
 • nodod glabāšanā ilgtermiņā glabājamos dokumentus Latvijas Nacionālajam arhīvam.
 • Jūs varat ietaupīt laiku un izdevumus, izmantojot Latvijas Nacionālā arhīva akreditēta privātā arhīva SIA ARHIVĀRS pakalpojumus visa Latvijā. Mūsu speciālisti ir kvalificēti juristi un lietveži, kas spēj iedziļināties jebkuras nozares dokumentos un tos sakārtot, aprakstīta saskaņā ar dokumentu lietvedības nomenklatūru.

  Mūsu eksperti Jūs iepazīstinās ar visiem mūsu pakalpojumiem, kā arī pastāstīs, kas ir elektroniskais arhīvs.  Mēs piedāvājam sakārtotu dokumentu aprītes vidi Jūsu darbā.

  Kārtība mīl veiksmīgus institūciju un uzņēmumu vadītājus. Dokumenti nevis zūd vai atrodas, tie glabājas noteiktā vietā atbilstoši ieraktiem reģistrā. Jūsu ikgadējais audits nešaubīgi varēs pārliecināties par Jūsu darbības caurspīdīgumu.

  SIA ARHIVĀRS – Jūsu dokumentu drošība, arhīviskā aprite un pieejamība mūsu glabātuvēs ilgtermiņā.

  Palikuši jautājumi

  raksti un uz sadarbību !