Kontakti

Arhīva glabātuve
Ieroču iela 1, Rīga, LV-1013
E-pasts: info@arhivars.lv
Vadītājs Jānis Lapiņš (mg iur)
Mob. +371 26593956
E-pasts: J.Lapins@latnet.lv

SIA ARHIVĀRS
Reģistrācijas Nr.45403013883
PVN reģistrācijas Nr.LV45403013883

Juridiskā adrese: Mēness iela 11-27a, Rīga, LV-1013 
Banka: AS “Swedbank”, HABALV22
konts Nr. LV25HABA0551046383900

Raksti, mēs atbildēsim!

atrašanās vieta:

SIA ARHIVĀRS

Reģ.nr. 45403013883

Juridiskā adrese: Mēness iela 11-27A, Rīga, LV-1013