Iznīcināšana

Dokumentu iznīcināšana ir nepieciešama institūcijas vai uzņēmuma konfidencialitātes nodrošināšanas darbības joma, lai nodrošinātu ilgtspējīgu attīstību, proti, arī novecojušu dokumentu nonākšana konkurentu rokās var radīt zaudējumus.

Dokumentu iznīcināšanas procedūra ir normatīvi reglamentēta. SIA ARHIVĀRS piedāvā dokumentu, kuriem beidzies glabāšanas termiņš, t.sk. kopiju iznīcināšanas pakalpojumu savās telpās ar savu iznīcināšanas tehniku  HSM K 90 E, nodrošinot 100% konfidencialitāti un atbilstoši DIN 32757 standarta noteikto 4.līmeni, proti, dokumenti, pēc to sasmalcināšanas, vairs nav atjaunojami.

SIA ARHIVĀRS nodrošina visu loģistiku – konteineru piegādi, svēršanu, dokumentu transportu un pašu iznīcināšanas darbu izpildi, vienlaikus nodrošinot konfidencialitāti. Sasmalcināto dokumentu masa tiek presēta ķīpās un nodota otrreizējai pārstrādei