Glabāšana

SIA ARHIVĀRS piedāvā privātā arhīva glabāšanas pakalpojumus LNA akreditētās glabātuvēs Rīgā. Pakalpojuma ietvaros mēs nodrošinām uzticamu materiālu atbildīgu saglabāšanu un garantējam konfidencialitāti mūsu klientiem: uzņēmumiem, iestādēm, idividāliem praktizējošiem amatpersonām. Pirms dokumentu glabāšanas tiek veikta dokumentu novērtēšana, klasificēšana, aprakstīšana un glabāšanas termiņa noteikšana. Dokumenti tiek uzglabāti elpojoša materiāla arhīva kārbās, lai tiktu nodrošināts ilgtspējīgs saglabāšanas process un vienlaicīgi klienta pieejamība dokumentiem.

Glabājot dokumentāciju SIA ARHIVĀRS glabātuvēs, Jums:

  • tiek nodrošināta pastāvīga pieeja saviem dokumentiem (fondam), kā arī papildu pakalpojumi – dokumentu kopēšana, skanēšana, nosūtīšana un izziņu sagatavošana pēc pieprasījuma.
  • Jūsu arhīva dokumenti tiek saglabāti un nav jāuztraucas par to nozaudēšanu vai sabojāšanu.
  • Glabājot dokumentus, tiek nodrošināta pastāvīga dokumentu stāvokļa kontrole.

Dokumentu uzglabāšanas cenas ir samērotas ar glabāšanas telpu un materiālu izdevumiem un nepieciešamajam dokumentu stāvokļa kontroles izdevumiem. Minimālais glabāšanas laiks ir 1 (viens) gads. Papīra dokumentu lietu glabāšanas cena variē no 20 euro līdz 12,50 euro par plaukta viemu metru plus PVN. Cenas samazinājums atkarīgs no dokumentu apjoma un glabāšanas ilguma, par ko izstrādāti piedāvājumi: basic, medium, altum un superior. Sīkāka informācija pieejama, apspriežot Jūsu pasūtījumu.