SIA ARHIVĀRS

ir Latvijas Nacionālā arhīva akreditēts privāts arhīvs, kas pamatojoties uz Arhīvu likuma 25.pantu:

  • praktiski sniedz metodisko palīdzību institūcijām, indivudāli praktizējošām amatpersonām un uzņēmumiem dokumentu pārvaldības jomā
  • glabā institūciju un citu personu uz laiku ilgostoši un pastāvīgi glabājamos dokumentus un elektroniskas datņu bāzes atbilstoši arhīva pārvaldības noteikumiem
  • veic dokumentu/datņu lietu kārtošanu, aprakstīšanu, kā arī glabātuvēs pakāpenisku šķirošanu
  • iznīcināšanu, saņemot Latvijas Nacionālā arhīva saskaņojumu


Sīkāka informācija

Glabāšana

 SIA ARHIVĀRS piedāvā privātā arhīva glabāšanas pakalpojumus LNA akreditētās glabātuvēs Rīgā. Pakalpojuma ietvaros mēs nodrošinām uzticamu materiālu atbildīgu saglabāšanu un garantējam konfidencialitāti mūsu klientiem


Sīkāka informācija

Kārtošana

 SIA ARHIVĀRS veic visa veida dokumentu/datņu kārtošanu (arhivēšanu) lietās – novērtēšanu, klasificēšanu atbilstoši lietu nomenklatūrai un aprakstīšanu un glabāšanas termiņa noteikšanu atbilstoši dokumenta arhīviskajam novērtējumam un normatīvajam regulējumam


Sīkāka informācija

Iznīcināšana

Dokumentu iznīcināšana ir nepieciešama institūcijas vai uzņēmuma konfidencialitātes nodrošināšanas darbības joma, lai nodrošinātu ilgtspējīgu attīstību, proti, arī novecojušu dokumentu nonākšana konkurentu rokās var radīt zaudējumus.


Sīkāka informācija

Kontakti

ProArchivum

Ieroču iela 1, Rīga, LV-1013

E-pasts: info@arhivars.lv

Vadītājs Jānis Lapiņš (mg iur)

Mob. +371 26593956

E-pasts: J.Lapins@latnet.lv

SIA ARHIVĀRS

Reģ.nr. 45403013883

Juridiskā adrese: Mēness iela 11-27A, Rīga, LV-1013